Een beeld in een foto, Een foto in beeld
            Tanja v Beuningen                                                                                                            


Sperwer


Spreeuw


Tjiftjaf 


Torenvalk 


Veldleeuwerik


Vink


Vlaamse Gaai