zoogdieren die over hoeven beschikken. 
Hiertoe worden evenhoevigen, onevenhoevigen, slurfdieren, zeekoeien, klipdassen, buistandigen en walvissen gerekend. 
Het zijn hoefgangers, dat wil zeggen dat ze op de top van hun "vingers" en "tenen" lopen. 
Daardoor zijn de meeste soorten snel. 


Giraffidae
De giraffe is een opvallend zoogdier, met een zeer lange nek en lange en slanke poten. 

De giraffe is nauw verwant aan de okapi. Samen vormen ze de familie Giraffidae.


Hertachtigen  

 Hertachtigen (Cervidae) zijn een familie van herkauwende, evenhoevige zoogdieren die zich kenmerken door het gewei van het mannetjeshert. 

Alle herten hebben een kortharige vacht, lenige lichamen met slanke poten en nekken, een kort staartje, grote, hooggeplaatste oren en grote, aan de zijkant geplaatste ogen. Bij veel hertachtigen hebben de jongen een gevlekte vacht, die dient als camouflage op de bosbodem.


Holhoornigen (Bovidae)

De Holhoornigen zijn een familie onder de evenhoevigen.
De Holhoornigen zijn onder te verdelen naar de Runderen, duikers, antilopen en impala.

 


Kameelachtigen

 De kameelachtigen vormen de enige familie binnen de onderorde eeltpotigen van de orde evenhoevigen. 

Hieronder vallen: kameel, dromedaris, Guanaco en Vikuña, Lama en Alpaca.


Paardachtigen

De paardachtigen zijn een familie van onevenhoevige zoogdieren. 

Tot de paardachtigen behoren vier groepen: de paarden, ezels, halfezels en zebra's.


Slurfdieren

De slurfdieren of olifantachtigen zijn de orde van zoogdieren waartoe olifanten en de uitgestorven mastodonten, mammoeten behoren.